7 rad jak dostać się na Architekturę

7 rad jak dostać się na Architekturę

Czyli co mogą zrobić kandydaci na studia architektoniczne, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces. 


1. Zapisz się na kurs rysunku


Na każdej Politechnice w Polsce przy rekrutacji na Architekturę organizowane są egzaminy wstępne z rysunku. W każdym mieście istnieje wiele kursów gdzie można nauczyć się rysować, a także poznać tajniki zawodu architekta i pozyskać informacje na temat studiów. Prowadzący kursy są osobami bezpośrednio zainteresowanymi tematami i chętnie udzielają na ten temat informacji.

2. Sprawdź jakie matury liczone są na wybranej przez Ciebie uczelni


Każda politechnika ma swój własny wskaźnik rekrutacji uwzględniający wynik z egzaminów wstępnych z rysunku oraz wyniki z egzaminów maturalnych. Niemal na każdym Wydziale Architektury brany jest pod uwagę wynik z rozszerzonej matematyki, w poszczególnych miastach dodatkowo należy zdawać język obcy, język polski, fizykę bądź historię sztuki aby zwiększyć swoje szanse na sukces. Absolwenci liceów powinni podejść kolejny raz do egzaminów maturalnych aby ieć szanse na poprawienie wyniku bądź zdanie wymaganych przedmiotów, do których nie podeszli w swojej pierwszej sesji maturalnej.

3. Zaplanuj opcje awaryjne


W branży mówi się, że lepiej studiować architekturę niż jej nie studiować, czyli lepiej dostać się na studia do innego miasta, niż nasze wymarzone, ale zacząć już studia, ponieważ rok, w którym czeka się na kolejną porażkę potrafi doprowadzić do depresji.

Każdy kandydat powinien ustalić sobie listę priorytetów uwzględniających architekturę w innych miastach lub też studia niestacjonarne, na które łatwiej się dostać, a później można starać się o przeniesienie na stacjonarne.

4. Oglądaj architekturę


Nauka rysunku to nie tylko ćwiczenie ręki, sposobu stawiania kresek i rysowanie prostych brył udających miasto. To proces, do którego powinniśmy włączyć podnoszenie swojej świadomości na temat architektury. Jeśli chcemy dobrze wypaść na egzaminie powinniśmy oglądać dużo architektury, zarówno historycznej jak i nowoczesnej. Jeśli napatrzymy się na wiele dobrych rozwiązań architektonicznych to łatwiej będzie nam samemu kreować nowe rozwiązania na rysunkach.

5. Interesuj się architekturą


Nie wystarczy tylko używać swojej pamięci wzrokowej aby wynieść maksimum wiedzy podczas poznawania architektury. Warto czytać o współczesnych architektach, najlepszych pracowniach i ciekawych obiektach wznoszonych w naszej okolicy. Gdy zdarzy nam się wyjazd zagraniczny lub nawet do innego miasta w Polsce poświęćmy chwilę aby dowiedzieć się jakie obiekty nowoczesnej architektury warto zobaczyć na miejscu. W przewodnikach zwykle pisze się wyłącznie o zabytkach, a nas, przyszłych architektów, powinny zainteresować również nowoczesne realizacje.

6. Szkicuj!


Nie ma lepszego sposobu na utrwalanie sobie danego budynku czy też kompozycji w głowie niż szkicowanie. Im więcej naszkicujemy ciekawych budynków i miejsc, tym lepiej będzie nam wychodzić komponowanie przestrzeni i projektowanie budynków z wyobraźni. Nikt nie rodzi się z umiejętnością projektowania, najpierw trzeba się tego nauczyć.

7. Obracaj się w kręgu osób zainteresowanych architekturą


To będzie podtrzymywać Twoją motywację. Możliwość porozmawiania z kimś o ciekawych realizacjach architektonicznych ostatniego czasu to motywacja aby samemu zdobywać takie informacje. Dobrym sposobem jest też wzajemne pokazywanie sobie rysunków lub umawianie się na wspólne plenery lub rysowanie w pracowni.

Komentarze